شناسه خبر : 16387

رسید دریافت اسناد خسارت درمانی بیمه دی الکترونیکی شد

به گزارش چابک آنلاین، طبق اعلام معاونت فنی بیمه های اشخاص از این تاریخ، مشتریان محترم پس از ارائه اسناد درمانی خود، با دریافت پیامکی از سوی بیمه دی، حاوی لینک رسید الکترونیکی ثبت اسناد، می توانند از جزئیات پرونده پزشکی خود مطلع شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای