شناسه خبر : 16198

سود خالص هر سهم صرافی کارآفرین ۲۱۷ درصد رشد کرد

به گزارش چابک آنلاین، سود خالص هر سهم شرکت صرافی کارآفرین در پایان اسفند ماه ۹۹ به ۱۶٫۸۴۶ ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۷ درصد رشد کرد. 

همچنین سود خالص شرکت صرافی کارآفرین ۶۷۳٫۸۳۰ میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱۷ درصد رشد کرد. 

از محمد رضا خورسندی، مهدی سیف علیشاهی، نادر حسن زاده، سید حسنعلی حسینی و علیرضا گچ پز زاده به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت صرافی کارآفرین یاد می شود. 

شرکت بانک کارآفرین به عنوان سهامدار اصلی شرکت صرافی کارآفرین محسوب می شود.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای