شناسه خبر : 29897

چرا مبلغ حق سنوات به من داده نشده است؟

چرا مبلغ حق سنوات به من داده نشده است؟

سنوات به کلیه مستمری بگیرانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بیش از ۲۰ سال است تعلق گرفته و به نسبت سنوات مازاد بر ۲۰ سال و براساس مبلغ مصوب هر سال پرداخت می شود.

به گزارش چابک آنلاین،  پرداخت مبلغ سنوات در سال برقراری صورت نگرفته و از سال بعد از آن پرداخت می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای