برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت

برنامه ریزی برای تامین مالی ۳ میلیارد دلاری صنعت نفت

رییس کل بانک مرکزی گفت: طبق توافق با وزارت نفت در سال جاری سه میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های نفتی سرمایه گذاری خواهد شد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به حضور جدی بانک مرکزی در حوزه سرمایه گذاری های ارزی در داخل تاکید کرد: برنامه ریزی شده است تا در سال جاری ۳ میلیارد دلار تامین مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه ارزی انجام شود. این رقم در سال گذشته و برای اولین بار با انتشار اوراق ۱۰۰ میلیون دلاری در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش رسید.

فرزین با اشاره تامین مالی ۶۰۰ میلیون دلاری برای توسعه زیرساخت های نفتی توسط بانک مرکزی در سال گذشته اظهار کرد: طبق توافق با وزارت نفت این مبلغ در سال جاری به سه میلیارد دلار افزایش خواهد یافت تا تولید نفت در کشور در مسیر رشد قرار گیرد.

 

ارسال نظر