۹ هزار انشعاب برق جدید برای واحد‌های صنعتی صادر شد

۹ هزار انشعاب برق جدید برای واحد‌های صنعتی صادر شد

تعداد کل مشترکان صنعت برق کشور در سال ۱۴۰۲ با ۲.۵ درصد افزایش در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به ۴۰ میلیون و ۵۹۳ هزار مشترک رسید.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از وزارت نیرو، در سال گذشته صنعت برق کشور شاهد رشد قابل توجه شمار مشترکان در بخش‌های مختلف بود و بر اساس آمار و ارقام موجود تعداد شمار مشترکان به طور میانگین نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۲.۵ درصدی داشت.

بر همین اساس شمار مشترکان بخش خانگی از ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار نفر با ۲.۳ درصد افزیش به ۳۲ میلیون و ۳۵۱ هزار مشترک تا پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

همچنین شمار مشترکان بخش عمومی نیز با ۳.۵ درصد افزایش به ۱ میلیون و ۹۷۷ هزار مشترک رسید.

در بخش کشاورزی نیز تعداد مشترکان این بخش در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳.۵ درصدی داشت و بر اساس گزارش‌ها ۱۸ هزار مشترک در این بخش به تعداد مشترکان برق دار افزوده شد.

در بخش صنعت بر اساس آمار و ارقام موجود ۹ هزار انشعاب برق جدید برای واحد‌های صنعتی صادر شد تا شمار کل مشترکان بخش صنعت کشور به ۲۷۷ هزار واحد برسد.

برای مشترکان بخش تجاری نیز در سال گذشته ۱۵۹ هزار انشعاب برق صادر شد و شمار مشترکان این بخش با ۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون ۴۴۶ هزار مشترک رسید.

بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۲ تعداد کل مشترکان صنعت برق نسبت به سال ۱۴۰۱ با ۲.۵ درصد افزایش از ۳۹ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر به ۴۰ میلیون و ۵۹۳ هزار مشترک رسید.

این گزارش حاکی است در سال ۱۴۰۲ در مجموع برای کل مشترکان ۳۳۳ میلیارد و ۱۷ میلیون کیلووات ساعت برق تامین شد که ۵۰.۵ درصد آن در بخش‌های مولد یعنی بخش کشاورزی و صنعت مصرف شد.

ارسال نظر