اختصاصی چابک آنلاین؛

استفاده از ظرفیت های پساب در صنایع درسال های قبل مورد بی توجهی واقع شد

استفاده از ظرفیت های پساب در صنایع درسال های قبل مورد بی توجهی واقع شد

رییس هیات مدیره انجمن علمی علوم و مهندسی منابع آب ایران اعلام کردکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب همه شهرها کار درستی نیست زیرا در برخی از شهرها از جمله در بخش های مرکزی کشور و کویری که تراز آب پایین بوده به واسطه خود خاک تصفیه صورت می پذیرد.

چابک آنلاین، حوری السادات هاشمی نسب، علیرضا دایمی، در گفتگو با چابک آنلاین، اظهار داشت، یکی از ضعف های سال های اخیر عدم توجه به بازچرخانی آب و عدم استفاده از ظرفیت های  نهفته فاضلاب در صنایع بوده است، بازچرخانی آب بحث بسیار مهمی است و مخصوصا درمناطقی که با محدودیت منابع آب مواجه هستیم یکی از روش های جبران کمبودآب، همین بازچرخانی آب است.

وی،ادامه داد:درحال حاضر تعداد زیادی تصفیه خانه های فاضلاب درشهرهای مختلف از جمله تهران و تبریز واکثر شهرهای بزرگ موجود بوده که فاضلاب را تصفیه کرده و آب حاصل از آن ، مجدد در صنایع مصرف می شود.

رییس هیات مدیره انجمن علمی علوم و مهندسی منابع آب ایران افزود: با توجه به بحران بی آبی، صنایع می توانند از ظرفیت بازچرخانی و استفاده از پساب و یا شیرین سازی آب دریا در صنایع مختلف بهره ببرندکه خوشبختانه این کار انجام می شود.

وی، با اشاره به ظرفیت حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعبی پساب در کشور، اذعان داشت که بخشی ازاین پساب درشهرهای بزرگ و صنعتی و باتکمیل سیستم تصفیه خانه،استفاده بهینه می شود، ولی اینکه همه این مقدار تصفیه بشود درعلوم جدید رد شده، زیرا این کار باتوجه به شرایط اقلیمی وظرفیت شهرها باید انجام شود و درشهرهایی که تراز آب پایین بوده، خود خاک بهترین فیلتر برای تصفیه است.

دایمی،دراشاره به پوشش پایین شبکه فاضلاب روستایی تصریح کردکه اساسا نباید برنامه ای برای پوشش کل فاضلاب مناطق و تصفیه آن داشت از جمله درمناطقی مثل فلات مرکزی، پساب روستاها، تنظیم کننده سفره های آب‌های زیر زمینی هستند و اگر فاضلاب همه آنها جمع اوری و تصفیه شوند ،عملا اجازه تغذیه آبهای زیرزمینی از بسترهای زیر زمینی گرفته می شود.

 

ارسال نظر