شناسه خبر : 37772

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۶ درصدی درآمد پتروشیمی‌های آروماتیکی بازارسرمایه

آروماتیکی ها بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان صادرات داشتند

رشد 6 درصدی درآمد پتروشیمی‌های آروماتیکی بازارسرمایه

بررسی گزارش های تولید و فروش پتروشیمی های تولید کننده محصولات آروماتیکی فعال در بازار سرمایه نشان می دهدکه این شرکت ها در ۵ ماهه نخست سال جاری ۴ میلیون و ۴۳۲ هزار تن از محصولات خود را در بازارهای داخلی و خارجی به فروش رسانده اند.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، حدود 7 درصد افزایش داشته است.

این شرکت ها از فروش این حجم از محصولات خود حدود 91 هزار میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده اند که این عنوان نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، حدود 6 درصد افزایش داشته است.

در بخش صادراتی نیز پتروشیمی های آروماتیک ساز بازار سرمایه توانستند تا پایان مردادماه 1402 حدود 1.8 میلیون تن از محصولات خود را به فروش برسانند و درآمد صادراتی خود را به حدود 40 هزار میلیارد تومان برسانند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، حدود 32 درصد افزایش داشته است.

در جدول زیر تغییرات حجم و ارزش فروش داخلی و صادراتی پتروشیمی های آروماتیک ساز بورسی تا پایان مردادماه بررسی شده است.

1

براساس ارقام موجود در جدول ، نماد «نوری» درفروش داخلی و صادراتی بهترین عملکرد را به خود اختصاص داده و نماد «پارس» نیز علی رغم کاهش درآمد کل ، در بخش صادراتی عملکرد بهتری از خود نشان داده است.

نماد « بوعلی» در 5 ماهه سال جاری با کاهش فروش رو به رو شده و درآمدکمتری به نسبت سال قبل داشته است.

هزینه های آروماتیکی ها بعد از تغییر فرمول نرخ خوراک گاز چه تاثیراتی را می پذیرد؟

براساس فرمول جدید محاسباتی ، مقرر شد تا پایان برنامه هفتم توسعه ، نرخ خوراک سوخت پتروشیمی ها به میزان 60 درصد ارزش نرخ خوراک گاز آنها محاسبه شود.

رقمی که می تواند هزینه هرمتر مکعب سوخت گاز آنها را به 2.5 تا 3 هزار تومان افزایش یا کاهش دهد.

براین اساس ، هرچند تغییرات نرخ سوخت گاز پتروشیمی های آروماتیکی ، تاثیر زیادی در حاشیه سود آنها ندارد اما این موضوع می تواند تامین سایر حامل های انرژی مانند برق، بخار ، نیتروژن ، هوای ابزاردقیق و هوای سرویس آنها را افزایش دهد و از این طریق بر حاشیه سود آنها تاثیر گذار شود.

بنابر این فرمول نرخ گذاری جدید ، اگر باعث شود نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به محدوده 6 هزار تومان برسد، می تواند هزینه تامین انرژی پتروشیمی های آروماتیک ساز را افزایش دهد و اگر نرخ خوراک را در محدوده 5 هزار تومان حفظ کند ، هزینه انرژی آنها را تا محدوده قیمت های سال گذشته کاهش می دهد.

در جداول زیر تغییرات حجم و بهای تمام شده انرژی پتروشیمی های آروماتیک ساز بورسی بایکدیگر مقایسه شده است.

2

3

4

براساس ارقام موجود درجدول ، آروماتیک سازان بورسی در 5 ماهه نخست سال 1402 با رشد 68 درصدی مصرف گاز ، 1.8 درصدی مصرف برق و 14.8 درصدی مصرف آب رو به رو شده اند.

این درحالی است که هزینه مصرف گاز آنها تنها 42 درصد ، هزینه مصرف برق آنها تنها 0.6 درصد و هزینه مصرف آب آنها تنها 9.5 درصد افزایش داشته است.

 

ارسال نظر