شناسه خبر : 21867

اختصاصی چابک آنلاین؛

تولید مسکن برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد

تولید مسکن برای سازندگان توجیه اقتصادی ندارد

یک عضوهیات مدیره کانون انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران اظهارکرد: باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور از سیاست های بین المللی هم تاثیر می پذیرد است، درصورت نهایی شدن برجام، شاهد ثبات نسبی در بازار مسکن درنیمه اول سال خواهیم بود.

به گزارش چابک آنلاین، "امین یوسفی" درگفتگو با چابک آنلاین، بیان کرد:درحال حاضر رکود بازارمسکن متاثراز دلایل مختلفی است  زیرا عده ای که اکنون نیازبه مسکن دارند، اما  قدرت خرید ندارند. 

به گفته وی،  تولید مسکن در حال حاضر   توجیه اقتصادی ندارد وسودناشی از ساخت وساز، کمی از سود بانکی بیشتراست و بسیاری از شرکت ها فقط برای اینکه کارکنان  کلیدی خود را ازدست ندهند، ساخت و ساز می کنند.

عضو هیات  مدیره کانون انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران ، تصریح کرد : طرح نهضت ملی مسکن به شرطی که اشتباهات طرح مسکن مهر در آن  تکرار نشود، می تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد و صنعت ساختمان  داشته باشد.

وی ، با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن، نیازمند حضور افراد کارشناس وفعالیت های کارشناسی شده است، گفت: اگر بتوان این  طرح را به سمت بافت فرسوده سوق داد و در ساخت آن اصول شهرسازی رعایت شود، می‌تواند طرح خوبی باشد، چون دراین شرایط، زیرساخت ها وجود دارند. 

یوسفی،  با بیان اینکه بازار مسکن به سمت  ساخت بافت فرسوده روی آورده است، گفت:باید خانه های با کیفیت ساخت تا مالکان مجبورنشوند چندسال بعد به احیای بافت فرسوده بپردازند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای