شناسه خبر : 23900

اختصاصی چابک آنلاین؛

برخی از شرکت های بورسی صنعت بیمه بخش سرمایه گذاری ندارند

برخی از شرکت های بورسی صنعت بیمه بخش سرمایه گذاری ندارند

میثم ساریان، مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه ملت در گفت و گو با چابک آنلاین: عمر زیادی از کارگروه سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران نمی گذرد و فعلا نمی توان از آن انتظار خاصی داشت. بخش سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ضعیف بوده و حتی برخی از شرکت های بیمه بخش سرمایه گذاری ندارند و مدیر مالی آنها در کارگروه سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران شرکت می کند. کمیته سرمایه گذاری سندیکای بیمه گران فعلا دستاورد خاصی نداشته است.

حجم ویدیو: 2.52M | مدت زمان ویدیو: 00:01:17
ارسال نظر

خدمات بیمه ای