شناسه خبر : 24289

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به سرمد رسید

‌در اولین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۳.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۲.۵۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه نوین با کاهش ۳.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه اتکایی امین با افزایش ۰.۳۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شرکت بیمه ما بود که ۰.۰۲ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه سرمد با افزایش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه معلم با افزایش ۰.۷ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۸ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای