شناسه خبر : 24234

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه به دی رسید

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با کاهش ۱.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد شرکت بیمه ما با کاهش ۰.۳۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان با کاهش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه کارآفرین بود که ۰.۲۴ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه پارسیان با افزایش ۰.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد متعلق به شرکت بیمه اتکایی امین بود که ۰.۰۵ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه دی با افزایش ۵.۸۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه سامان با افزایش ۰.۵۲ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۵ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۳ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۲ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای