شناسه خبر : 49809

اختصاصی چابک آنلاین؛

توسعه شبکه جاده ای به اهداف برنامه ششم توسعه نرسید

توسعه شبکه جاده ای به اهداف برنامه ششم توسعه نرسید

نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران، گفت: برای کاهش نقاط پر حادثه، وزارت راه و شهرسازی باید از الگوهای کشورهای دیگر الهام بگیرد و تدابیر مناسبی را اتخاذ کند که این اقدامات شامل بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کنترل ترافیک به منظور جلوگیری از حوادث جاده ای است.

چابک آنلاین، لیلی اسماعیل زاده، میرفتحعلی سید زنوزی، درگفتگو با چابک آنلاین، در مقایسه جاده های ایران با جاده سایر کشورهای اروپایی، گفت: کیفیت و زیرساخت جاده‌ های ایران در مقایسه با جاده های کشورهای اروپایی وضعیت مطلوبی ندارند.

وی، افزود: در زمینه احداث جاده ها اقدامات خوبی صورت گرفته هر چند که نیاز کشور را برطرف نکرده و جاده‌ها کشش این حجم مسافر را ندارند.

به گفته وی، احداث جاده و توسعه شبکه جاده ای به اهداف خود در برنامه ششم توسعه که احداث 4 هزار کیلومتر آزاد راه بود، نرسید.

 

ارسال نظر