شناسه خبر : 42771

اختصاصی چابک آنلاین؛

دستگاه هااز واگذاری پروژه های ساختمانی به کاردان های فنی خودداری می کنند

دستگاه هااز واگذاری پروژه های ساختمانی به کاردان های فنی خودداری می کنند

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران اعلام کرد: سازمان نظام کاردانی ساختمان ازجایگاه و ارزش لازم و کافی در صنعت ساختمان برخوردار نبوده و نقش فعالی در توسعه و بهبود صنعت ساختمان ندارد.

چابک آنلاین، سهیل سلمانیان، محمدرضا ربیعی در گفتگو با چابک آنلاین اذعان داشت: سازمان نظام کاردانی ساختمان کشور که در سال 1380 با هدف تنظیم و ارتقای فعالیت های کاردان های فنی ساختمان تشکیل شد، با چالش های متعددی در برابر خود قرار گرفته است.

به گفته وی، این سازمان دارای بیش از 20 هزار عضو کاردان و معمار تجربی در سراسر کشور بوده هر چند که دارای چالش ها و مشکلاتی هم هست.

وی، بیان کرد:این سازمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1372 تشکیل شد، اما سال 1380 توانسته به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کند که این تاخیر باعث شد تا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به عنوان یک سازمان قدرتمند و موثر، سهم بیشتری از بازار کار و پروژه های ساختمانی را به خود اختصاص دهد و کاردان ها را به حاشیه ببرد.

ربیعی مدعی شد که برخی ازاعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کشوربا توجه به ارزش گذاری صرفا بر روی تحصیلات آکادمیک، تجربیات و سوابق کاری کاردان های فنی ساختمان  را نادیده گرفته و از ارائه پروژه های مهم به آنها خودداری کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران ادامه دادکه سازمان  نظام مهندسی  ساختمان با اعمال برخی محدودیت ها بر روی حجم و مساحت کاری کاردان های فنی ساختمان، از این طریق سهم مهندسین را افزایش داده و فعالیت کاردان های فنی ساختمان را فقط به شهر های کوچک  محدود کرده است.

وی بیان کرد: کاردان های فنی ساختمان با مشکلات زیادی در بازار کار و اشتغال بکار مواجه هستند، از یک طرف، کارفرمایان و مشتریان تمایل بیشتری به استخدام مهندسین دارند و از دیگر طرف، دستگاه های مختلف از واگذاری  پروژه های ساختمانی به کاردان های فنی ساختمان  خودداری می کنند.

 

  • ملازاده

    چرا با مهدی موذن مصاحبه نمیکنین؟

ارسال نظر