شناسه خبر : 49090

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود مشارکت در منافع سال ۱۴۰۲ بیمه کاریزما ۴۲ درصد محقق شد

سود مشارکت در منافع سال 1402 بیمه کاریزما 42 درصد محقق شد

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی کاریزما خبر داد که "سود مشارکت در منافع" حاصل از سرمایه گذاری های این شرکت در پایان سال ۱۴۰۲ از محل منابع ذخائر ریاضی، معادل ۴۲ درصد محقق شد که این مبلغ در روز ۲۷ فروردین ماه سالجاری به حساب اندوخته بیمه نامه های مشمول، واریز و پیامک آن هم به بیمه گذاران ارسال شد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، قابل توجه آنکه سال 1402 اولین سال فعالیت این شرکت بیمه ای به صورت یکسال مالی کامل بوده زیرا این شرکت پروانه فعالیت خود را در تاریخ 12 آذر ماه سال 1401 از بیمه مرکزی دریافت کرده و در اولین سال فعالیت خود تنها 5 ماه فعالیت داشته که فعالیت خود را با سود خالص 38 میلیارد تومانی به پایان رساند.

عباس اسلامی، در گفت وگو با چابک آنلاین، تصریح کرد که نظر به تاکید هیات مدیره محترم  شرکت بیمه کاریزما، از ماههای پایانی سال قبل به نحوی برنامه ریزی شدکه فرآیند اجرایی این عملیات از اولین روز بعد از تعطیلات آغاز و تا پایان فروردین ماه، سود مشارکت در منافع بیمه گذاران استخراج، تصویب و پرداخت شود.

وی،در پاسخ به این سوال که "سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی" بعنوان ترم تخصصی این حوزه چه تعریفی دارد؟ چگونه محاسبه می شود؟ و چگونه می توان این مفهوم را بطور ساده برای بیمه گذاران بیان کرد، توضیح داد: 

براساس آئین نامه 68 شورایعالی بیمه به اندوخته هر واحد بیمه زندگی نرخ 16درصد علی الحساب در دوسال اول تعلق می گیردکه این سود فنی (16درصد) بصورت علی الحساب (تضمینی) و روز شمار در بیمه نامه ها اعمال می شود.

در پایان هر سال مالی هم شرکت‌های بیمه ای براساس نتایج عملکرد مربوط به معاملات بیمه های زندگی(فصل چهارم آئین نامه 68 شورایعالی بیمه - مشارکت در منافع)، سود حاصل از منابع بیمه گذاران بیمه های زندگی را استخراج می کنند و اگر این سود محقق شده  از علی الحساب پرداختی (16درصد) بیشتر باشد ،  مبلغ مازاد به نسبت 85 درصد بیمه گذار و 15 درصد شرکت بیمه توزیع می شود.

بنابراین  اعتماد آفرین خواهد بود که در زمان اعلام مشارکت در منافع، بیمه گران اطلاعات کامل تری در اختیار بیمه گذاران قراردهند.

مدیرعامل شرکت بیمه زندگی کاریزما، با این هدف این موضوع را بطور مصداقی در شرکت خود تشریح کرد و گفت که درشرکت بیمه کاریزما اندوخته بیمه گذاران در بخش "مدیریت ثروت" (سبک کاریزما) نشان داده می شودو چون برخلاف بیمه نامه های یونیورسال لایف،  اندوخته از سایر محاسبات و هزینه ها مستقل منظور شده، بنابراین مشتریان بصورت خیلی ساده و به دور از هرگونه ابهام می توانند "مبالغ پایه" و "مدت رسوب"  مشمول سود را محاسبه کنند.

photo_2024-04-20_10-39-45

حال که از سود مشارکت در منافع این بیمه نامه ها در پایان سال 1402 به میزان 42درصد محقق شده، بنابراین ما 26درصد سود بیشتر از علی الحساب 16درصدی محقق شده داریم که این سود به نسبت 85درصد بیمه گذاران و 15 درصد شرکت بیمه قابل توزیع است. 

به صورت خلاصه می توان گفت که نرخ موثر برای بیمه گذاران در سال 1402 می شود (16درصد+ 22.1 درصد) یعنی 38.1 درصد.

وی، افزود که شرکت متبوع وی تا پایان فروردین ماه سالجاری حدود 37 درصد پرتفوی سال 1402 را محقق کرده  که با این شروع ، به عملکرد سال  ۱۴۰۳ خوشبین هستیم .

فراموش نکنیم که شرکت بیمه زندگی کاریزما در اولین سال فعالیت خود که 12 ماه کامل فعالیت کرده حدود 135 میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده  و همزمان 42 درصد سود مشارکت در منافع بیمه گذاران را نیز پرداخت کرده است.

با توجه به بازدهی بازار سرمایه در سال گذشته و بحران هایی که بازار سرمایه پشت سرگذاشته و همچنین توجه به نرخ سود سپرده های بانکی که حدود 21 درصد بوده، به نظر می رسد که 42 درصد سود مشارکت درمنافع (38.1درصد موثر) نرخ مطلوبی برای بیمه گذاران باشد.

یادآور می شویم که شرکت بیمه زندگی کاریزما ، اولین شرکت بیمه ای است که صورت های مالی سال گذشته خود را در سامانه کدال منتشر کرده و گزارشات نشان می دهد که شرکت بیمه زندگی کاریزما سال گذشته را با سود خالص 31 میلیارد تومانی به پایان رسانده و سرمایه این شرکت در پایان سال 1402، 240 میلیارد تومان بوده است.

 

ارسال نظر