شناسه خبر : 29081

اختصاصی چابک‌آنلاین؛

پتروشیمی خارک امسال دارایی های خود را تا چه میزان بیمه کرد؟

پتروشیمی خارک امسال دارایی های خود را تا چه میزان بیمه کرد؟

شرکت پتروشیمی خارک در سالجاری مجتمع تولیدی، اقلام نیروگاه گازی و مخازن صادراتی خود را درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

به گزارش چابک آنلاین، شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ثبتی  شش هزار میلیارد ریالی به احداث، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش و صدور انواع مختلف محصولات پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان، مواد نفتی سنگین تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی می پردازد.

 شرکت پتروشیمی خارک در سالجاری مجتمع تولیدی خود را به ارزش 289 میلیون یورو ( معادل 77.219 میلیارد ریال) و اقلام نیروگاه گازی را هم به ارزش 53 میلیون یورو( معادل 14.278 میلیارد ریال) درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

ناگفته نماند که شرکت پتروشیمی خارک در سالجاری مخازن صادراتی خود را به ارزش 53 میلیون یورو( معادل 14.278 میلیارد ریال) درمقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله تحت پوشش بیمه قرار داده است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای