مدیرعامل شرکت توانیر؛

رجبی مشهدی گفت: تلاش می‌کنیم که خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده اتفاق نیفتد، اما قطعا اگر شرایط دشوار شود این موضوع را به…

همه اخبار