شناسه خبر : 33545

اختصاصی چابک آنلاین؛

رشد ۹ درصدی مقدار فروش آروماتیک سازان بورسی در سال ۱۴۰۱

توجه جالب آروماتیکی های بورسی از صادرات به سمت بازارهای داخلی

رشد 9 درصدی مقدار فروش آروماتیک سازان بورسی در سال 1401

بررسی عملکرد سه آروماتیک ساز بورسی نشان می دهد، این شرکت ها در ۱۲ ماهه ۱۴۰۱، با وجود کاهش ۱۰ درصدی حجم صادرات ، توانسته اند درآمدهای صادراتی خود را حدود ۱۹ درصد افزایش دهند.

چابک آنلاین ، سعیدرشیدی، همچنین عملکرد این گروه از تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی حاکی از آن است که در سال 1401، حجم کل فروش شرکت ها (داخلی و صادراتی) نسبت به سال قبل در حدود 9 درصد افزایش یافته و به حدود 7 میلیون و 63 هزار تن رسیده است.

از نظر ارزش درآمدی نیز این سه شرکت در سال 1401 حدود 159 هزار و 917 میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده اند که در مقایسه با سال 1400، به میزان 52 درصد رشد داشته است.

هرچندکه بررسی عملکرد دقیق این شرکت ها به دلیل عدم افشای اطلاعات شرکت پتروشیمی اصفهان (نماد: شصفها) امکان پذیر نیست اما آمار منتشر شده برای شرکت پتروشیمی نوری (نماد : نوری) و شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (نماد : بوعلی) نشان می دهداین شرکت ها صادرات خود را در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته کاهش داده اند.

1

به طور خاص ، پتروشیمی بوعلی سینا که در سال گذشته محصول ریفورمیت خود را صادرکرده، امسال  صادراتی را گزارش نکرده است.

مقدار و ارزش صادرات شرکت پتروشیمی نوری نیز در همین بازه به ترتیب 16.5 و 15 درصد کاهش یافته است.

2

با این حال، این دو شرکت فروش محصولات خود در بازارهای داخلی را افزایش داده اند که این موضوع باعث شده حجم کل فروش آنها 20 درصد و ارزش کل فروش آنها 28 درصد افزایش یابد.

3

به نظر می رسد ، شرکت های تولید کننده محصولات آروماتیکی درسال گذشته و یک ماهه ابتدایی سال جاری نگاه خود را به سمت بازارهای داخلی چرخانده اند و عرضه محصولات درداخل کشور را افزایش داده اند.

با وجود افزایش آمارتولید و فروش دو شرکت بوعلی سینا و نوری در مجموع سال 1401، فروش صادراتی و داخلی خود را کاهش داده  و با این وجود درآمدهای شناسایی شده آن 29 درصد رشد داشته است.

گفته می شود که شرکت های آروماتیکی در سال گذشته با مشکلاتی چون تحریم ها ، افزایش هزینه خدمات جانبی ، افزایش تعرفه های انرژی و  تامین خوراک روبه رو شده اند و این موارد حاشیه سود عملیاتی آنها را کاهش داده است.

درسال گذشته،درآمد و سودسازی آروماتیکی ها از کاهش تقاضا و قیمت های جهانی نیز تاثیر پذیرفت که با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز، بخش زیادی از زیان این شرکت ها جبران شد.

البته تعیین قیمت خوراک این شرکت ها براساس نرخ دلار 28500 تومانی، می تواند یک جریان درآمدی خوب برای این شرکت ها ایجادکند که این جریان درآمدی نه از محل فعالیت های عملیاتی بلکه از محل اختلاف نرخ ارز خواهد بود.

 

ارسال نظر