شناسه خبر : 32359

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنایع جذاب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کدام ها هستند؟

صنایع جذاب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه کدام ها هستند؟

مسعود قنبری، کارشناس بازار سرمایه و ارز:

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، صنایعی که تحت نظام قیمت گذاری دستوری هستند معمولا صنایع جذابی برای سرمایه گذاران نیستند.

بنابراین اگر سرمایه گذاران فعال بازار سرمایه، این گروه از صنایع را از انتخاب های خود حذف کنند شایدبتوانند تصمیم گیری بهتری برای یک انتخاب خوب در سرمایه گذاری داشته باشند.

 

حجم ویدیو: 5.87M | مدت زمان ویدیو: 00:00:51 دانلود ویدیو
ارسال نظر