شناسه خبر : 27889

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وساخت رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۴/۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثمسکن با کاهش ۰/۲۷درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۶/۵۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۸درصد به ثباغ رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش ۵/۰۶ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد وتوس با افزایش ۰/۵۵درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثقزوی با افزایش ۲/۴۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثتوسا با افزایش ۰/۱۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثامان و ثشاهد در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۲شرکت قرمز پوش و نماد ۷شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای