شناسه خبر : 27834

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به وتوس رسید

در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۴/۶۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد ثاخت با کاهش ۰/۱۵درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۶/۱۱ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۳۳درصد به ثتران رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وتوس با افزایش۶ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۱درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثعتما با افزایش ۲/۷۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثباغ با افزایش ۰/۱۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنظام و کرمان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۰ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۳شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۵ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای