شناسه خبر : 27773

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامید رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثامید رسید

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثاباد با کاهش ۳/۴۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت را نماد وساخت با کاهش ۰/۴۴درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثنظام با کاهش ۲/۶۴ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۹درصد به ثعمرا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثامید با افزایش۴/۸۱ درصد به خود اختصاص داد وکمترین رشد به نماد ثامان با افزایش ۰/۶۹درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کیسون با افزایش ۲/۹ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثعتما با افزایش ۰/۱درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثنام و ثباغ در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۱شرکت قرمز پوش و نماد  ۱۸شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای