شناسه خبر : 26852

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد 3 بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۱.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک صادرات ایران با کاهش ۰.۱۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۲۹ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۰.۰۴ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با افزایش ۰.۷ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۴۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای