شناسه خبر : 26812

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد ۱۲ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد رشد اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک سینا با کاهش ۰.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۱۲ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۲.۴۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به بانک کارآفرین با افزایش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک دی با افزایش ۱.۳۵ درصد رسید و کمترین افزایش هم به نماد موسسه اعتباری ملل با ۰.۲۳ درصد رشداختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای