شناسه خبر : 26767

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری در بازار سرمایه به رنگ سبز درآمد

در سومین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک اقتصادنوین با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۱.۰۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۰۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم به پست بانک ایران با افزایش ۰.۳۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۱.۲۳ درصد اختصاص یافت.

حجم خرید و فروش بانک خای دی، کارآفرین و ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۸ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای