شناسه خبر : 25453

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد وساخت رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد وساخت رسید

درپنجمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نمادهای ثشرق و ثاباد با کاهش۳/۹۹درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثنوسا با کاهش۰/۴۸درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثعتما با کاهش ۲/۱۹درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۸ درصد به ثقزوی رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش ۵/۶درصد به خود اختصاص داد  وکمترین رشد به نماد ثبهساز با افزایش ۰/۲۲درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد آ.س.پ با افزایش ۳/۵۷درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد کرمان با افزایش ۰/۱۳درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثامید، ثاژن وثباغ در روز جاری برابر بود.

در روزجاری، از میان۳۲ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۱۳شرکت قرمز پوش و نماد ۱۶ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای