شناسه خبر : 25420

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثغرب رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثغرب رسید

درچهارمین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش۵/۳ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد وتوس با کاهش۰/۴۹درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثفارس با افزایش ۴/۲۸ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد آ.س.پ با کاهش ۳/۸ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۵ درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثغرب با افزایش۴/۷۵ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثزاگرس با افزایش ۰/۴۲درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثقزوی و ثامان درروز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۹ شرکت قرمز پوش و نماد ۱۰ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای