شناسه خبر : 25365

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثتوسا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثتوسا رسید

در سومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثمسکن با کاهش۵/۷۳ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش۰/۴۸ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۵/۵۸ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۸ درصد به ثقزوی رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثتوسا با افزایش ۲/۹۸ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثعتما با افزایش ۱/۱۴درصد رسید.

در روزجاری، از میان ۳۱ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۸ شرکت قرمز پوش و نماد ۳ شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای