شناسه خبر : 25338

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثتوسا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به نماد ثتوسا رسید

در دومین روزهفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد تغییرات اندک شاخص سهام انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وساخت با کاهش ۴.۸۸ درصد اختصاص یافت وکمترین افت را نماد ثامان با کاهش۰.۰۸ درصد به خود اختصاص داد .

بیشترین افت قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵.۳۳ درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰.۱۶ درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثتوسا با افزایش ۲.۹۲ درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثاصفا با افزایش ۱.۰۴ درصد رسید.

حجم خرید و فروش نماد ثقزوی درروز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۲۹ شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۲۴ شرکت قرمز پوش و نماد ۴ شرکت سبز پوش شد

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای