شناسه خبر : 23196

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

 نماد 6 بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد   بانک تجارت با کاهش ۱.۱۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد گردشگری با کاهش ۲.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک سامان با کاهش ۰.۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۴.۱۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۶۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۷۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۵۵ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۶ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای