شناسه خبر : 23151

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سینا رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پارسیان با کاهش ۴.۰۳ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۳۴ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد گردشگری با کاهش ۲.۹۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک ایران زمین با کاهش ۰.۳ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۵.۸۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک خاورمیانه با کاهش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۹۸ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۲۵ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای