شناسه خبر : 31429

اختصاصی چابک آنلاین؛

متوسط سرمایه لیزینگی های بانکی ۷۸ میلیارد تومان

متوسط سرمایه لیزینگی های بانکی  78 میلیارد تومان

مجموع سرمایه ۲۰ شرکت لیزینگ وابسته به بانکها از مرز ۱۵۰۰ میلیارد تومان گذشت.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، شرکت لیزینگ اقتصاد نوین وابسته به بانک اقتصاد نوین با 300 میلیارد تومان سرمایه، بیشترین سرمایه را در بین شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها به خود اختصاص داده است.

شرکت های لیزینگ صنعت و معدن وابسته به بانک صنعت و معدن با 200 میلیارد تومان سرمایه و لیزینگ پارسیان وابسته به بانک پارسیان با 200 میلیارد تومان سرمایه در رتبه های بعدی قراردارند.

درمقابل، شرکت های لیزینگ انصار و گردشگری با سرمایه 6 میلیارد تومانی کمترین سرمایه را در بین این 20 شرکت به خود اختصاص داده اند.

براساس این گزارش، از 20 شرکت لیزینگ وابسته به بانک ها سرمایه7 شرکت لیزینگ اقتصاد نوین، صنعت و معدن، پارسیان، ایران زمین، ملت، کارآفرین و گسترش سرمایه گذاری ملی ایران بالای یکصد میلیارد تومان است.

هرچند که متوسط سرمایه 20 شرکت لیزینگ وابسته به بانک ها 78 میلیارد تومان بوده  که بخش عمده این سرمایه متعلق به 7 شرکت  لیزینگ اقتصاد نوین، صنعت و معدن، پارسیان، ایران زمین، ملت، کارآفرین و گسترش سرمایه گذاری ملی ایران است.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای