شناسه خبر : 25026

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای سبزپوش شد

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۰.۶۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۴۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۱.۷۱ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۰۶ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با افزایش ۱.۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۳۵ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۸۴ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک گردشگری با افزایش ۰.۰۹ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای