شناسه خبر : 24976

اختصاصی چابک آنلاین؛

نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای به رنگ سبز در آمد

نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری در تالار شیشه ای به رنگ سبز در آمد

در چهارمین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک سینا با کاهش ۱.۸۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک پاسارگاد با کاهش ۰.۱۱ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۳۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد موسسه اعتباری ملل با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۰.۱۸ درصد اختصاص یافت.

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک شهر با افزایش ۲.۲۱ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک  ایران زمین در روز جاری برابر بود.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۳ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای