شناسه خبر : 21214

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به سامان رسید

در میانه هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد افت شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد پست بانک ایران با کاهش  ۳.۷۵ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک تجارت با کاهش ۰.۵۵ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۶۵درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۱۹ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد بانک خاورمیانه با افزایش ۱.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک کارآفرین با افزایش ۰.۱ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد بانک سامان با افزایش ۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک قرض الحسنه رسالت با افزایش ۲.۹۸ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک پاسارگاد در روز جاری برابر است.

در روز جاری از میان ۱۶ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۱۱ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۴ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای