شناسه خبر : 20098

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به صادرات رسید

در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۲۵ درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۹۷ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک گردشگری با کاهش ۰.۶۴ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک صادرات ایران با افزایش ۴.۷۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک پارسیان با افزایش ۰.۰۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در فرابورس به نماد موسسه اعتباری ملل با افزایش ۴.۵۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شهر با افزایش ۰.۱۲ درصد رسید.

در روز جاری از میان ۱۴ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران،نماد ۴ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۱۰ بانک سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای