شناسه خبر : 18822

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام بانکی به تجارت رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر دربورس به نماد پست بانک ایران با کاهش ۲.۶۴ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک کارآفرین با کاهش ۰.۳۶ درصد رسید.

بیشترین افت قیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک سرمایه با کاهش ۲.۶۲ درصد اختصاص یافت و کمترین افت به نماد بانک شهر با کاهش ۲.۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر در بورس به نماد بانک تجارت با افزایش ۲.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک اقتصاد نوین با افزایش ۰.۲۵ درصد رسید.

بیشترین رشدقیمت سهام بانکی و موسسات اعتباری حاضر درفرابورس به نماد بانک ایران زمین با افزایش ۲.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد بانک سامان با افزایش ۲.۰۳ درصد رسید.

حجم خرید و فروش بانک قرض الحسنه رسالت در روز جاری برابر بود‌.

در روز جاری از میان ۱۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در بورس و فرابورس تهران، نماد ۵ بانک و موسسه اعتباری قرمز پوش و نماد ۹ بانک و موسسه اعتباری سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای