شناسه خبر : 21941

اختصاصی چابک آنلاین؛

کدام شرکت ساختمانی بورسی بیش ترین زیان عملیاتی را داشت؟

از بین ۶ شرکت ساختمانی فعال در بورس، شرکت نوسازی و ساختمان تهران و شرکت ساختمان اصفهان دارای زیان عملیاتی بوده اند.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی برروی آن کلیک کنید

جدول

ارسال نظر

خدمات بیمه ای