شناسه خبر : 40397

اختصاصی چابک آنلاین؛

پرونده سال گذشته دو شرکت هواپیمایی با سود و یکی با زیان بسته شد

پرونده سال گذشته دو شرکت هواپیمایی با سود و یکی با زیان بسته شد

مجموع سود خالص ۲ شرکت هواپیمایی در سال گذشته به ۳۰۳ میلیارد تومان رسید.

به گزارش چابک آنلاین، این رقم در مقایسه با سود خالص 322 میلیارد تومانی این شرکت ها در سال ماقبل از آن 19میلیارد تومان کاهش داشته است.

درسال گذشته 2شرکت از 3 شرکت هواپیمایی مورد بررسی در این گزارش سودده بوده اند.

براساس این گزارش شرکت خدمات هوایی  کشور(آسمان)  با167 میلیارد تومان سود خالص در رتبه اول و دارای بالاترین سود خالص در سال گذشته بود.

شرکت هواپیمایی قشم هم  با 167 میلیارد تومان سود خالص در رتبه دوم  قرار دارد.

در عین حال، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته را با زیان 469 میلیارد تومانی به انتها رساند.

ناگفته نماند که فعالیت این 3 شرکت در پایان سال گذشته منجر به کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی شده که عمده این درآمد هم متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) با 6409 میلیارد تومان درآمد بود.

براساس این گزارش، فعالیت 2 شرکت هواپیمایی در سال گذشته منجر به سود عملیاتی 358 میلیارد تومانی و فعالیت 1 شرکت هواپیمایی منجر به زیان عملیاتی 42 میلیارد تومانی شده است.

 

photo_2023-11-08_08-20-58

ارسال نظر