شناسه خبر : 34001

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در فروردین‌ ماه به ۸۳ دقیقه رسید

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در فروردین‌ ماه به ۸۳ دقیقه رسید

طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، ۲۴ درصد پروازهای خروجی تاخیر داشتند که در مقایسه با اسفندماه ۱۴۰۱ حاکی از کاهش ۶ درصدی پروازهای تاخیردار است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، براساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران،  کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست ۱ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱ درصد افزایش داشته است.

پروازهای داخلی فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در این بازه زمانی نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست بدون تغییر، در اعزام و پذیرش مسافر ۵ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۵ درصد افزایش داشته است.  

پروازهای بین المللی نیز در نشست و برخاست ۱۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر ۱۹ درصد و ارسال و پذیرش بار و پست ۲۴ درصد کاهش داشته است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت در فروردین ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۴ درصد و در اعزام و پذیرش مسافر ۳ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۸ درصد افزایش داشته است.

 پروازهای داخلی نیز در این بازه زمانی نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست ۶ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۴ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۱۴ درصد افزایش داشته است.

پروازهای بین‌المللی نیز در نشست و برخاست ۱۷ درصد، در اعزام و پذیرش مسافر ۲۱ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۲۲ درصد کاهش داشته است.

در فروردین ماه ۱۴۰۲ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان، تبریز اهواز، بندرعباس و قشم انجام شده است.

از این میزان حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به‌ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، بندرعباس و قشم انجام شده است؛ همچنین حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای بین‌المللی در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز انجام شده است.

مسیر مشهد به مهرآباد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با تعداد ۸۵۳ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۱۳ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای بین‌المللی بوده و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

62614018

کاهش ۶ درصدی پروازهای تاخیردار

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۴ هزار و ۴۵۲ پرواز انجام داده‌اند و ۳۴۷۸ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۲۸۹ هزار و ۷۱ دقیقه معادل ۴۸۱۸ ساعت و ۲۰۲ روز بوده که ۲۴ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در اسفند ماه ۱۴۰۱، ۳۰ درصد پروازها تاخیر بیش از ۳۰ دقیقه داشتند؛ این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی پروازهای تاخیردار است.

62614017

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در فروردین‌ ماه به ۸۳ دقیقه رسید و نسبت به اسفند ۱۴۰۱، پنج دقیقه کاهش یافت؛  همچنین به ترتیب سه ایرلاین‌ پویا ایر، آسمان و تابان متوسط تاخیرهای بیشتر از ۱۰۰ دقیقه داشتند.

در فروردین ۱۴۰۲ شرکت‌های هواپیمایی تابان، آتاایر و چابهار ایر با ۳۷، ۳۷ و ۳۵ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی ماهان و فلای‌پرشیا به‌ترتیب با ۵ و ۱۰ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تأخیرات را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی ماهان و فلای‌پرشیا بهترین عملکرد را داشته‌اند.

همچنین نسبت به ماه گذشته، شرکت‌های هواپیمایی آساجت و وارش به ترتیب با ۷ و صفر درصد افزایش بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آتا ایر و ایران‌ایر به ترتیب با ۲۳ و ۱۹ درصد کاهش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تأخیردار را دارند؛ به عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی آتاایر و ایران‌ایر بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته‌اند.

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی زاگرس، آساجت با ۷۸ و ۵۷ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی فلای پرشیا و چابهار ایر با ۴ و ۵ درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند؛ به‌عبارت دیگر شرکت‌های هواپیمایی فلای پرشیا و چابهار بهترین عملکرد را داشته‌اند.

ارسال نظر