شناسه خبر : 33231

اختصاصی چابک آنلاین؛

ارزش سهام سیمانی ها به طور متوسط ۲۷.۲ درصد رشد داشت

«سقاین» ، «سمازن» و «سصفها» بهترین عملکرد را به ثبت رساندند

ارزش سهام سیمانی ها  به طور متوسط 27.2 درصد رشد داشت

بررسی عملکرد ۱۶ شرکت سیمانی فعال در بازار سرمایه نشان می دهد، ارزش صادرات این شرکت ها درفروردین ماه سال ۱۴۰۲ به حدود ۶۶۴ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با ارزش ۳۹۲ میلیارد تومانی ثبت شده در فروردین ۱۴۰۱، به میزان ۷۰ درصد افزایش یافته است.

چابک آنلاین، سعید رشیدی، هرچند که بررسی آمار منتشره در گزارش عملکرد ماهانه شرکت های مذکور، کاهش 60 هزارتنی مقدار صادرات فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین 1401 را نشان می دهد.

براین اساس، مجموع میزان صادرات 16 شرکت بررسی شده در اولین ماه 1402، به حدود 481 هزار تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش یافته است.

در جدول زیر تغییرات ارزش و مقدار فروش فروردین ماه شرکت های سیمانی فعال در بازار سرمایه به تفکیک نشان داده شده است.

1

دراین بررسی مشخص شدکه سه نماد«سقاین»، «سمازن» و «سصفها» بیشترین درصد رشد ارزش و مقدار فروش صادراتی را به ثبت رسانده اند.

همچنین نمادهای «سدور» و «سخاش» که در فروردین ماه سال گذشته فروش صادراتی نداشته اند، در سالجاری اقدام به صادرات بخشی از محصولات خود کرده اند.

از طرفی نمادهای «اردستان» و «سفانو» درفروردین ماه سالجاری هیچ فروش صادراتی به ثبت نرسانده اند که ضعیف ترین عملکرد بین شرکت های بررسی شده، به آنها تعلق می گیرد.

بازدهی سیمانی ها بالاتر از شاخص کل بورس

آمار معاملات سهام گروه سیمان ، گچ و آهک در بازار سرمایه نشان می دهد، طی 30 روز معاملاتی گذشته ارزش سهام سیمانی به طور متوسط 27.2 درصد رشد داشته که از رشد 18.5 درصدی شاخص کل بورس بالاتر است.

این موضوع باعث شده تا میانگین نسبت قیمت به درآمد (P/E)گروه سیمان در بازار به محدوده عدد 11 برسد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای