شناسه خبر : 30400

اختصاصی چابک آنلاین؛

درآمدهای عملیاتی هلی‌کوپتر آوا سلامت به ۵۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان رسید

درآمدهای عملیاتی هلی‌کوپتر آوا سلامت به  52 میلیارد و 983 میلیون تومان رسید

درآمدهای عملیاتی شرکت هلی‌کوپتر آوا سلامت در سال گذشته به رقم ۵۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون تومان رسید.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، این رقم در مقایسه با درآمدهای عملیاتی 53 میلیارد و 746 میلیون تومانی این شرکت در سال 1399، حدود 763 میلیون تومان کاهش داشته است.

بیشترین درآمد عملیاتی این شرکت در سال گذشته به ترتیب مربوط به پایگاه های یزد، سمنان و البرز بوده است.

از رقم 52 میلیارد و 983 میلیون تومانی درآمد عملیاتی شرکت هلیکوپترى آواسلامت در سال گذشته، 12 میلیارد و 127 میلیون تومان مربوط به پایگاه یزد، 11 میلیارد و 403 میلیون تومان از پایگاه سمنان و 11 میلیارد و 261 میلیون تومان از پایگاه سمنان بوده است.

شرکت هلیکوپترى آواسلامت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى   بوده که با هدف توسعه ناوگان اورژانس هوایى در سال ٩٦ به عنوان بازوى اجرایى سازمان اورژانس در راستای طرح تحول سلامت تاسیس شد.

این شرکت تنها دارنده مجوز انجام خدمات اورژانس هوایی (HEMS (Helicopter Emergency Medical Service در کشور است.

شرکت هلیکوپتری آوا سلامت دارای هشت فروند هلیکوپتر بوده  که گفته می شود یک فروند از هلیکوپترهای خریداری شده آن، به مرحله بهره برداری نرسیده است.

بررسی صورت های مالی شرکت هلیکوپترى آواسلامت در سال گذشته نشان داد که سود خالص این شرکت در سال گذشته نسبت به سال 99 کاهشی قابل توجه داشته است.

سود خالص شرکت هلیکوپترى آواسلامت در سال 1399 رقمی معادل 26 میلیارد و 519 میلیون تومان بوده است.

درعین حال سود انباشته این شرکت در سال گذشته با افزایشی در حدود 31 میلیون تومان نسبت به سال 99 به رقم 12 میلیارد و 168 میلیون تومان رسید.

سود انباشته این شرکت درسال 1399 رقمی در حدود 12 میلیارد و 136 میلیون تومان بوده است.

 

 

ارسال نظر