شناسه خبر : 30189

اختصاصی چابک آنلاین؛

سود خالص صندوق بیمه کشاورزی یک هزار میلیارد تومان کم شد

سود خالص صندوق بیمه کشاورزی یک هزار میلیارد تومان کم شد

میزان درآمد صندوق بیمه کشاورزی در نیمه نخست سالجاری به ۴ هزار میلیارد تومان رسید.

چابک آنلاین ، بهاره تاجرباشی، به تازگی صورت های مالی 6 ماهه نخست سالجاری صندوق بیمه کشاورزی منتشر شده است.

براساس این گزارش،فعالیت صندوق بیمه کشاورزی در نیمه نخست سالجاری،سود خالص 260 میلیاردتومانی را به دنبال داشته است.

ناگفته نماند که سود خالص صندوق بیمه کشاورزی در مدت زمان مشابه سال گذشته ، یک هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.

به عبارتی،سودخالص این صندوق در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، حدود یک هزار میلیارد تومان افت داشته است.

این گزارش حاکیست زیان انباشته صندوق بیمه کشاورزی هم در نیمه نخست سالجاری به 2 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده است.

سرمایه حال حاضر این صندوق 16 میلیارد و 600 میلیون تومان است.

صندوق بیمه کشاورزی گزارش داده است که هزینه خسارت 12 محصول زراعی، 13 محصول باغی، 4 محصول دامی، 3 محصول طیورو زنبورعسل، آبزیان و ابنیه این صندوق در نیمه نخست سالجاری 300 میلیارد تومان بوده است.

صندوق بیمه کشاورزی براساس قانون بیمه محصولات کشاورزی در مهرماه 64 دراداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

فعالیت اصلی صندوق بیمه کشاورزی انجام بیمه انواع محصولات کشاورزی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای