شناسه خبر : 28814

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثمسکن رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به ثمسکن رسید

در سومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد ثفارس با کاهش ۰/۶۹درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثغرب با کاهش ۵/۵۵درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۰۴درصد به ثاژن رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد ثمسکن با افزایش ۶/۶۹درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۳۵ درصد رسید . 

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد ثباغ  با افزایش ۵/۲۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثالوند با افزایش ۰/۱۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثزاگرس ، وثخوز و ثامان در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد ۷شرکت قرمز پوش و نماد ۲۲شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای