شناسه خبر : 28777

اختصاصی چابک آنلاین؛

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

بیشترین رشد قیمت سهام انبوه سازی، املاک و مستغلات به کرمان رسید

در دومین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس به نماد وتوس با کاهش ۰/۸درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس به نماد ثرود با کاهش ۱/۸۴درصد رسید و کمترین افت با کاهش ۰/۱۴درصد به ثتوسا رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در بورس را نماد وساخت با افزایش ۶/۶۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثامید با افزایش ۰/۷ درصد رسید .

بیشترین رشد قیمت سهام شرکت های انبوه سازی، املاک و مستغلات حاضر در فرابورس را نماد کرمان با افزایش ۶/۸۲درصد به خود اختصاص داد و کمترین رشد به نماد ثالوند با افزایش ۰/۱۸درصد رسید.

حجم خرید و فروش نمادهای ثزاگرسو  وثخوز در روز جاری برابر بود .

در روزجاری، از میان ۳۲شرکت انبوه سازی، املاک و مستغلات فعال دربورس و فرابورس تهران، نماد۵ شرکت قرمز پوش و نماد ۲۵شرکت سبز پوش شد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای