شناسه خبر : 28767

اختصاصی چابک آنلاین؛

جای خالی صنعت بیمه در طرح نهضت ملی مسکن

جای خالی صنعت بیمه در طرح نهضت ملی مسکن

کیفیت سازه های نهضت ملی مسکن در حالی به دغدغه مهم سازندگان و دست اندر کاران امر تبدیل شده که هنوز نقش صنعت بیمه در آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، عدم تعادل در بازار مسکن، افزایش نرخ خرید و اجاره ، حمایت از اقشار فاقد مسکن و رشد تولید و عرضه مسکن ، ازجمله دلایلی بود که دولت سیزدهم به درستی،طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

ازهمین رو در چشم‌انداز طرح نهضت ملی مسکن قرار است تا سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.

در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی متولی اجرای این طرح مهم بوده واین وزارتخانه در توافق با وزارت کشور، شهرداری ها را ملزم کرد تا حداکثر یک ماه از درخواست، پیش پروانه و یا پروانه ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را صادر کنند.

به گفته ایمان اسلامیان، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی، طرح  نهضت ملی مسکن بزرگترین پروژه عمرانی طول تاریخ کشور بوده و به لحاظ کمیت این اَبَر پروژه ۲ برابر مجموع واحدهای مسکونی مهر است.

طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف شدند تا ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص بدهند.

این قانون هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در قانون جهش تولید مسکن مورد تاکید قرار گرفته است.

مهدی صحابی،معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تاکنون ۳۳۳ هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که آورده نقدی داشته‌اند برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شده‌اند.

وی،آورده نقدی را شرط اصلی پرداخت تسهیلات مشارکت مسکن عنوان کرد و گفت: این متقاضیان آورده نقدی میانگین کمتر از ۳۰ میلیون تومان داشته‌اند و تعهد شبکه بانکی در خصوص این طرح صرفاً در قبال متقاضیان واقعی است که آورده نقدی دارند.

براساس برآورد انجام شده ، نهضت ملی مسکن ۳۰ درصد اقتصاد ملی کشور را به خود اختصاص داده و کارگزار و مجری این ۲ بخش هم وزارت راه و شهرسازی است.

جای خالی صنعت بیمه در طرح نهضت ملی مسکن

فارغ از اجرایی شدن یا نشدن تسهیلات در نظر گرفته شده  برای  طرح نهضت ملی مسکن، اما در ابتدا هیچ  اثری از حضور صنعت بیمه بعنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی در طرح نهضت ملی مسکن دیده نمی شد.

هرچند که اردیبهشت ماه سالجاری محمود محمودزاده معاون سابق مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن وتوجه به کیفی‌سازی، تفاهم‌نامه‌ای با بیمه منعقد شده و اجزای ساختمانی از ۳ تا ۱۰ سال بیمه کیفیت می‌شوند تا متقاضیان از کیفیت ساختمانی واحدهای در حال ساخت و تکمیل شده اطمینان حاصل کنند.

وی، گفته بود که ظرف دو هفته آینده تفاهم نامه با بیمه به تمامی استان‌ها ابلاغ می‌شود که استان‌ها باید آن را سریعا به قرارداد تبدیل کنند.

هرچند که به نظر می رسد که هنوز هیچ یک از شرکت های بیمه ای به پوشش ریسک سازه های طرح نهضت ملی مسکن ورودی نداشته اند.

گفته می شودکه درخواست دیرهنگام از صنعت بیمه برای پوشش ریسک ساختمان های نهضت ملی مسکن، یکی از دلایل عدم حضور تا اکنون شرکت های بیمه ،در این طرح ملی باشد.

برخلاف تصور رایج، فرآیند بیمه در کلی‌ترین شکل خود به سه مرحله قبل، حین و بعد از حادثه تقسیم می شود.

بیمه به عنوان پوشش دهنده ریسک ، برای اکچوئری مناسب و کاهش ریسک ساختمان ها در بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیاز دارد که پیش از شروع به ساخت، استانداردهای مورد نظر را مشخص کرده و درتمام مدت ساخت،  کارشناسان بیمه هم بتوانند در پروژه ها بازدید دوره ای داشته باشند.

درهمین رابطه یک کارشناس صنعت بیمه هم به چابک آنلاین گفت که "دولت برای ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، اولین چیزی که باید به آن فکر کند بیمه این ساختمان ها است و از شرکت های بیمه ای هم درخواست کند تا استانداردهای لازم را  برای ساخت این واحدهای مسکونی  تعریف کنند تا کیفیت محصول هم بالا برود."

غدیر مهدوی کلیشمی اذعان داشت که یکی از نقش های صنعت بیمه کاهش ریسک قبل از وقوع حادثه است اما صنعت بیمه در ایران به خوبی جانیفتاده ، به طوریکه بیشتر از 20 میلیون واحد مسکونی موجود هم از پوشش بیمه برخوردار نیستند.

تردیدی نیست که میزان عظیم سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و آثار آن بر اقتصاد ملی حضور جدی صنعت بیمه را به عنوان یک پشتیبان در توسعه اقتصادی می طلبد.

 احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم  از بدو حضورخود در این وزارتخانه بارها  به ضرورت افزایش ضریب نفوذ بیمه درکشور تاکید کرده  است.

با اینهمه نیاز است که بازیگران صنعت بیمه هم به عنوان یک حوزه بزرگ اقتصادی، نیم نگاهی بر عملکرد خود بیاندازد و به جای تکیه برپرتفوهای همیشگی، عزم جدی تری را برای گسترش ضریب نفوذ بیمه درکشور داشته باشد.

کی از این حوزه های جذاب برای صنعت بیمه، طرح نهضت ملی مسکن بوده، حوزه ای که بامدیریت صحیح نرخ ها،  می تواند برای شرکت های بیمه ای سود سرشاری را به دنبال داشته باشد.

براستی آیا وقت آن نرسیده که صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه وارد طرح نهضت ملی مسکن هم بشود؟

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای