شناسه خبر : 28716

اختصاصی چابک آنلاین؛

سهم صنعت ساختمان از مصرف پشم شیشه ۳۰ درصد است

سهم صنعت ساختمان از مصرف پشم شیشه 30 درصد است

یک عضو هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران، با تاکید بر اهمیت مصرف پشم شیشه در صنعت ساختمان، اظهار کرد:اگرچه پشم شیشه کاربرد بسیار موثری درصنعت ساخت وساز دارد اما متاسفانه مصرف آن در صنعت ساخت نهادینه نشده، ضمن اینکه در آیین نامه های موجود برای ساختمان سازی نیز قانونی برای الزام استفاده از پشم شیشه در ساخت و سازها وجود ندارد.

چابک آنلاین ، شراره عبازاده، ارجمند سلطانی زاده در گفتگو با چابک آنلاین، افزود: سهم صنعت ساختمان از مصرف پشم شیشه بین 10 تا 30 درصد است در حالیکه با دنبال کردن دو مقوله آگاه سازی افراد در خصوص اهمیت پشم شیشه در صنعت ساختمان کشورو الزام استفاده از آن از طریق تدوین قانون، می توان این سهم را به طور قابل توجهی افزایش داد.

وی، با اشاره به اینکه تولید پشم شیشه در ایران به صورت انحصاری است، گفت: در مجموع دو تولید کننده پشم شیشه در کشور وجود دارد که 60 تا 65 درصد مصرف پشم شیشه کشور را شرکت پشم شیشه ایران تامین می کند و 30 تا 35 درصد دیگررا تولید کننده دیگر در قالب بخش خصوصی تامین می کند.

عضو هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران،خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش تولید پشم شیشه در داخل کشور و کاهش مصرف داخلی آن، فروش به سمت صادرات حرکت کرده و اغلب صادرات به کشورهای اوراسیا و حوزه خلیج فارس انجام می شود.

سلطانی زاده افزود: صنعت پشم شیشه یک صنعت پیشرفته در جهان است و خوشبختانه تولیدات داخلی در سطح محصولات بین المللی بوده حوزه و رقابت پذیری بالایی در این زمینه وجود  دارد.

وی، از احداث کارخانه پشم شیشه ایران در منطقه ویژه اقتصادی شیراز خبر داد و گفت: انتقال کارخانه پشم شیشه ایران از محدوده شهری شیراز به منطقه ویژه اقتصادی دردست اجرا است و در این راستا ظرفیت تولید از 9  به 14 هزار تن در سال افزایش پیدا می کند که فرصت مناسبی برای افزایش سهم صنعت ساختمان از مصرف پشم شیشه است .

عضو هیات مدیره شرکت پشم شیشه ایران، با اشاره به مشکلات صنعت تولید پشم شیشه در ایران، افزود: هزینه تامین مواد اولیه افزایش جدی  یافته و باتوجه به اینکه دو نوع از مواد اولیه تولید پشم شیشه وارداتی هستند، خرید این اقلام به صورت غیر مستقیم  صورت می گیرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای