شناسه خبر : 28243

اختصاصی چابک آنلاین؛

نایب ریس اول وظایف سرپرست نظام مهندسی ساختمان را عهده دار می شود

نایب ریس اول وظایف سرپرست نظام  مهندسی ساختمان را عهده دار می شود

یک عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، دلیل استعفا و کناره گیری مهندس رامین کرمی از سمت ریاست سازمان را بیماری و کسالت، عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه ریاست سازمان در دوره بیماری بوده و امکان ادامه وظایف خود را نداشت، در اولین جلسه هیات مدیره، موضوع استعفای وی مطرح و مطابق قانون تصمیم گیری خواهد شد .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، رامین کرمی از 15 آذرماه سال گذشته ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را عهده دار شده بود.

گفته می شود که رامین کرمی، اوایل ماه گذشته نیز در نامه ای به هیات مدیره از سمت خود به صورت مشروط استعفا داده بود.

غلامرضا خوش گفتار منفرد، در رابطه با انتخاب سرپرست جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، افزود: سازمان نظام مهندسی ساختمان  دارای دو نایب رییس است که در وهله اول، نایب رییس اول و در صورت عدم حضور وی، نایب رییس دوم وظایف مربوط به ریاست را تا تعیین روند انتخاب رییس جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  تهران  عهده دار خواهند بود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای