شناسه خبر : 26655

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش ۱۸۰ درصدی صادرات کاشی و سرامیک در ده سال گذشته

مصرف داخلی کاشی و سرامیک ۴۳ درصد افت کرد

افزایش 180 درصدی صادرات کاشی و سرامیک در ده سال گذشته

بررسی آمارهای تولید صنعت کاشی و سرامیک کشور نشان میدهد که این صنعت در سال گذشته، ۴۵۸ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک تولید کرده که ۲۲۵میلیون متر مربع از آن به مصرف داخلی رسیده است.

چابک آنلاین، شراره عبازاده،  در حال حاضر ظرفیت موجود  تولید  کاشی و سرامیک  کشور حدود ۷۲۰ میلیون مترمربع است .

براساس این گزارش، ۴۰ درصد از محصولات تولیدی صنعت کاشی و سرامیک کشور در سال گذشته، به ۵۲ کشور جهان صادر شده  که 73 درصد از میزان صادرات به کشور عراق بوده است.

 صادرات صنعت کاشی و سرامیک در سال گذشته معادل ۱۸۲میلیون و ۳۷۰ هزار و ۷۷۹ مترمربع بوده  که افزایش ۰/۰۲درصدی را نسبت به سال۱۳۹۹نشان می دهد.

 تولیدات کاشی و سرامیک کشور در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۴۴۹و ۴۵۸ میلیون متر مربع بوده  که به طور متوسط با افزایش  ۵۵ میلیون متر مربع تولید نسبت به سال ۱۳۹۸،  روند رو به رشدی را پشت سرگذاشته است.

براساس این گزارش مصرف داخلی کاشی و سرامیک کشور از مصرف ۳۹۵میلیون مترمربع در سال ۱۳۹۰ به ۲۲۵ میلیون متربع در سال ۱۴۰۰رسیده  که حاکی از کاهش ۴۳ درصدی مصرف کاشی و سرامیک در ده سال گذشته است .

نتایج بررسی آمارهای صادرات کاشی و سرامیک کشور حاکی از افزایش ۱۸۰ درصدی صادرات این صنعت در ده سال گذشته است .

صادرات صنعت کاشی وسرامیک کشور از ۶۵ میلیون متر مربع درسال ۱۳۹۰ به ۱۸۲ میلیون مترمربع درسال ۱۴۰۰ رسیده است .

photo_2022-09-07_22-14-42

ارسال نظر

خدمات بیمه ای