شناسه خبر : 26176

اختصاصی چابک آنلاین؛

نیروهای جوان و توانمند وارد انجمن صنفی انبوه سازان ساختمان تهران شدند

انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران درفضای رقابتی و سالم برگزار شد

نیروهای جوان و توانمند وارد انجمن صنفی انبوه سازان ساختمان تهران  شدند

یک عضوهیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران، درخصوص هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره این انجمن ،گفت: فضای رقابت بسیار سالم بود و همین امر حضور پررنگ اکثر اعضای انجمن را در انتخابات رقم زد و خوشبختانه توانستند افراد شایسته را برای ورود به این عرصه انتخاب کنند.

چابک آنلاین، شراره عبازاده، سعیدآسویار، درگفت وگو با چابک آنلاین افزود:یکی از اتفاقات انتخابات اخیر این بود که نیروهای جوان و توانمند وارد انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران  شدند که درکنار پیشکوستان، مجموعه پرقدرت و خوبی تشکیل شد .

وی، با اشاره به اینکه هریک از اعضای منتخب هفتمین دوره هیات مدیره انبوه سازان تهران با شعار و اهداف متنوعی وارد انتخابات شده است، افزود: از مجموعه اهداف اعضا حداکثر 10 محور به عنوان هدف مشترک انتخاب می شود تا اعضای هیات مدیره در راستای این هدفگذاری پیش بروند.

آسویار تصریح کرد: مهم ترین  هدف مشترک تمامی اعضا، اتکای به توان خود اعضا بوده و از وعده های حمایتی که عملی نمی شود صرف نظر کنند.

عضوهیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان تهران، خاطرنشان کرد که مشارکت بین اعضا از دیگر برنامه ها و اهداف انجمن انبوه سازان در دوره هفتم است و علت آن هم این است که دو طیف درسال های گذشته به وجود آمده بود که خوشبختانه اعضای جدید هیات مدیره انجمن ترکیبی از دو طیف مذکور است که به مشارکت بیشتر اعضا وحضور پررنگ آنها منجر خواهد شد .

هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران، در تاریخ 31 مرداد ماه 1401 برگزار شد .

در این انتخابات 11 نفر به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران و یک نفر هم به عنوان عضو علی البدل هفتمین دوره هیات مدیره انجمن انتخاب شد .

اسامی منتخبین هفتمین دوره  هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران به تفکیک آرا به شرح زیر است:

1. مهندس رامین گوران اوریمی با 123 رای

2. مهندس سعید علاءالدینی با 113 رای

3. مهندس ایرج رهبر با 110 رای

4. مهندس حجت اله عزیزی با 107 رای

5. مهندس ساسان پیرزیاد با 101 رای

6. مهندس سعید آسویار با 95 رای

7. مهندس اکبر میر شفیعی با 86 رای

8. مهندس سید علی اکبر پردستان با 83 رای

9. مهندس احمد خرم با 76 رای

10. مهندس حسن محتشم با 75 رای

11. مهندس شهاب سعادت نژاد با 73 رای

12. مهندس امین بیدی با 72 رای به عنوان عضو علی البدل

اسامی منتخبین هفتمین دوره انتخابات بازرسان انجمن مسکن و ساختمان تهران

1.-مهندس مهدی زرقانی با124 رای بازرس اول

2. مهندس بهزاد معاونی با 82 رای بازرس دوم

3. مهندس میرکاظم سید کاظمی با 72 رای بازرس سوم

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای