شناسه خبر : 26174

اختصاصی چابک آنلاین؛

افزایش ۱۲ درصدی تولید و فروش کاشی و سرامیک الوند دراولین فصل سال

افزایش ۱۲ درصدی تولید و فروش کاشی و سرامیک الوند دراولین فصل سال

به گزارش چابک آنلاین، بررسی عملکرد شرکت کاشی و سرامیک الوند درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۱، نشان می دهد که این شرکت در مجموع یک میلیون و ۸۵۳ هزار و ۳۷۴ متر مربع کاشی و سرامیک تولید کرده که حاکی از افزایش ۱۲ درصدی تولیدات این شرکت نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ است .

چابک آنلاین، شراره عبازاده، در این بررسی مشخص شد که در سه ماهه نخست امسال بیش ترین افزایش تولید شرکت کاشی و سرامیک  الوند را کاشی پرسلان به خود اختصاص داده که  ۲۵ درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته رشد داشته است .

براساس این گزارش ، فروش داخلی محصولات شرکت کاشی و سرامیک الوند درسه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ با ۱۲ درصد افزایش نسبت به سه ماه نخست سال گذشته، به یک میلیون و ۵۴۷ هزارو ۴۴۷ متر مربع رسیده است .

بررسی ها نشان می دهد که بیش ترین سهم افزایش فروش محصولات شرکت کاشی و سرامیک الوند را در سه ماه نخست امسال، کاشی کف به خود اختصاص داده که حاکی از افزایش ۲۸ درصدی فروش کاشی کف الوند نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ است .

در بررسی آمارهای صادرات کاشی و سرامیک شرکت الوند در سه ماهه نخست امسال مشخص شد که بیشترین سهم از صادرات این شرکت را کاشی دیوار با سهمی معادل ۲۴۶ هزار و ۱۹۹ متر مربع، به خود اختصاص داده است .

photo_2022-08-23_11-11-55

ارسال نظر

خدمات بیمه ای